Loge Amersfoort van de TVN 01

Loge Amersfoort van de Theosofisch Vereniging in Nederland

Op 28 september 1913 werd de Loge Amersfoort opgericht. De officiële oprichtingsakte, toont naast de namen van de oprichters ook de handtekening van Annie Besant, waarmee de directe link tussen het internationale hoofdkwartier van de Theosophical Society in Adyar (India) en Loge Amersfoort wordt benadrukt.

 

Theosofie is zo oud als de mensheid en moedigt de mens aan op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke kern van wetenschap, filosofie en religie.

Theosofie wordt ook wel de Tijdloze Wijsheid genoemd. Deze wijsheid verwijst naar de verzameling waarheden die, in bedekte termen, de grondbeginselen van het bestaan laten zien en die niemands exclusieve bezit zijn. Er is een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel, dat wij met ons denken niet kunnen bevatten. Een universele werkelijkheid die niet kan worden benoemd. En daarom zal iedere beschrijving of vergelijking de essentie ervan alleen maar beperken. De Tao Te Tjing zegt dit heel mooi:

“Het Tao dat zich laat zeggen, is niet het ware Tao. De naam die zich laat noemen, is niet de eeuwige naam.”

Theosofie ...

  • werpt licht op de geschriften en de leerstellingen van de religies door hun verborgen betekenis te onthullen
  • geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te leren de Geest te zien als zijn werkelijke zelf en zijn denkvermogen en lichaam als uiting daarvan
  • biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde
  • geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis, die de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft.