banner paginas PROGRAMMA uitsnkopie

De Loge Amersfoort richt zich dit seizoen 2023-2024 op het boek van Andrew Welburn:

‘Aan de wortels van het Christendom’

De waarheid kwam niet naakt in de wereld, maar zij kwam in zinnebeelden en beelden. De Heer zei:

“Ik kwam om de dingen van beneden
als de dingen van boven te maken,

en de dingen van buiten
als de dingen van binnen.

Ik kwam om ze in dat oord te verenigen.”

Hij onthulde zichzelf in dit oord door symbolen en beelden.

Evangelie van Philippus 67, 70.

In de studiemiddagen zal steeds een van de leden de studie inleiden.

In de Meditatieve middagen zal een verdieping plaatsvinden op hetzelfde onderwerp van de week daarvoor.

Agenda 2023

25/09 Openingsmiddag

Met introductie van het jaarthema:

Het vroege Christendom

09/10 Studiemiddag

16/10 Meditatie / Genezingsdienst

06/11 Studiemiddag

13/11 Meditatie / Genezingsdienst

27/11 Studiemiddag

04/12 Meditatie / Genezingsdienst

18/12 LICHTFEEST
Wilt u een witte kaars met
standaard meenemen?

Agenda 2024

08/01 Studiemiddag

15/01 Meditatie/Genezingsdienst Is verplaatst naar:
22/01 Meditatie/Genezingsdienst

12/02 Studiemiddag

19/02 Meditatie/Genezingsdienst

26/02 Lezing door Martie Velthuis ‘Mystiek en Muziek’ GEANNULEERD

11/03 Studiemiddag

18/03 Meditatie/Genezingsdienst

08/04 Studiemiddag

15/04 Meditatie/Genezingsdienst

22/04 Jaarvergadering

06/05 WITTE LOTUSDAG
Herdenking van het leven van H.P. Blavatsky.
Neemt u enkele witte
bloemen mee?

INFORMATIE

Het adres voor alle bijeenkomsten is: Burg. Penstraat 28, 3741 AH Baarn (tenzij anders vermeld).
Aanvang: 14.30 uur.
Entree lezingen: € 7,- voor niet-leden
Lidmaatschap of passe-partout: € 30,- per jaar
Rekeningnummer: NL58 ABNA 043 21 11 042 t.n.v. Loge Amersfoort van de Theosofische Vereniging in Nederland

Lid worden?

De contributie voor lidmaatschap van afdeling Amersfoort van de TVN bedraagt € 30,– per jaar, te storten op ABN-AMRO Bank, rekeningnummer   NL58 ABNA 043 21 11 042 t.n.v. Loge Amersfoort van de Theosofische Vereniging in Nederland. Om lid te zijn van afdeling Amersfoort, is het noodzakelijk om ook lid te zijn van de landelijke theosofische vereniging, de TVN.

Voor meer informatie zie onze pagina Lid worden of neem contact op met een van de bestuursleden.

Voorzitter Martie Velthuis  tel.  035 - 541 71 18 amersfoort@theosofie.nl
Secretaris:  Guido Lamot          guidolamot@gmail.com
Penningmeester Marian van der Pijl  tel.  06 - 389 606 18 mvdpijl44@gmail.com