banner paginas PROGRAMMA uitsnkopie

Loge Amersfoort richt zich in het seizoen 2022 - 2023 op het boek van Andrew Welburn:

‘Aan de wortels van het Christendom’

Het belangrijkste punt is het proces van verlossing, het zichzelf vinden van de godheid: 

'Dit is de betekenis van het gezegde,
Ik en gij zijn één, gij zijt vóór mij,
Ik ben achter u.'

Dit is de Ene Macht, verdeeld als boven en beneden, zelf-genererend, zelf-vermeerderend, zelf-zoekend, zelf-vindend, zijn eigen Moeder, zijn eigen Vader... eenheid, de wortel van alles.

Simon

In de studiemiddagen zal steeds een van de deelnemers de studie inleiden.

In de Meditatieve middagen zal een verdieping plaatsvinden op hetzelfde onderwerp van de week daarvoor.

Agenda 2022

26/09  Openingsmiddag met introductie van
het jaarthema Het Vroege Christendom

10/10  Studiemiddag

17/10   Meditatie / Genezingsdienst

07/11   Studiemiddag

14/11   Meditatie / Genezingsdienst

05/12  Lezing door Guido Lamot:
Het Evangelie van Thomas, toegelicht vanuit theosofie, Zen en Tao

12/12 Meditatieve middag in voorbereiding op het Lichtfeest.
Aanvang 14.30 uur. Meer informatie bij Martie Veldhuis: tel.  035 - 541 71 18 of amersfoort@theosofie.nl .

19/12  LICHTFEEST (gewijzigde datum!)
Aanvang 14.30 uur. Meer informatie bij Martie Veldhuis: tel.  035 - 541 71 18 of amersfoort@theosofie.nl .
Wilt u een witte kaars met standaard  meenemen?


Agenda 2023

09/01  Studiemiddag

­­16/01  Meditatie/Genezingsdienst

13/02  Studiemiddag/Genezingsdienst

27/02  LET OP! DEZE LEZING VERVALT! 

               Lezing door Martie Velthuis: Mystiek en Muziek

13/03  Studiemiddag

20/03  Meditatie/Genezingsdienst

17/04  Studiemiddag

24/04  Jaarvergadering

08/05 WITTE LOTUSDAG

Herdenking van het leven van H.P. Blavatsky.

Neemt u enkele witte bloemen mee?

 

INFORMATIE

Het adres voor alle bijeenkomsten is: Burg. Penstraat 28, 3741 AH Baarn (tenzij anders vermeld).
Aanvang: 14.30 uur.
Entree lezingen: € 7,- voor niet-leden
Lidmaatschap of passe-partout: € 30,- per jaar
Rekeningnummer: NL58ABNA 043 21 11 042 t.n.v. Loge Amersfoort van de Theosofische Vereniging in Nederland

Lid worden?

De contributie voor lidmaatschap van afdeling Amersfoort van de TVN bedraagt € 30,– per jaar, te storten op ABN-AMRO Bank, rekeningnummer   NL58 ABNA 043 21 11 042 t.n.v. Loge Amersfoort van de Theosofische Vereniging in Nederland. Om lid te zijn van afdeling Amersfoort, is het noodzakelijk om ook lid te zijn van de landelijke theosofische vereniging, de TVN.

Voor meer informatie zie onze pagina Lid worden of neem contact op met een van de bestuursleden.

Voorzitter Martie Velthuis  tel.  035 - 541 71 18 amersfoort@theosofie.nl
Secretaris:  Guido Lamot          guidolamot@gmail.com
Penningmeester Marian van der Pijl  tel.  06 - 389 606 18 mvdpijl44@gmail.com