10 jaar verhalende wijsheid van Guido Lamot

De mens is geboren om te verbinden, gezond te zijn en te evolueren

Op 11 september 2023 was Guido Lamot voor de tiende keer te gast in de Loge Den Haag. Ieder jaar (met uitzondering van de coronajaren) opent hij daar het lezingenseizoen in september met een van zijn boeiende presentaties. Dit jaar ging Guido verder in op het onderwerp van zijn vorige lezing (‘De synergie tussen spiritualiteit, wetenschap, kunst, healing en natuur’).

Zoals ieder jaar trakteerde hij de leden en bezoekers van de Haagse Loge op prachtige citaten en vertelde hij over een ogenschijnlijk toevallige ontmoeting die hij had, toen hij vertraging met de trein opliep op weg naar Roermond, waar hij een lezing moest geven. 

Hij sprak over de levenskracht chi (ook wel qi of prana genoemd ) en demonstreerde enkele tai-chi-oefeningen. Ook lichtte hij zijn persoonlijk levens motto toe: 3 H’s en 3 AAN’s te weten Hoofd, Hart, Handen en AANdacht, AANwezigheid en AANraking (figuurlijk). 

Guido Lamot tijdens een lezing bij de Loge Den Haag op 11 september 2023

De schematische tekening van de mens als aggregaat tussen hemel en aarde die Guido toonde, werd vergezeld van de volgende Taoïstische spreuk:

Als je de leegte op dit ogenblik kunt zijn, zal liefde opwellen en licht neerdalen in je hart.


Het was een enerverende avond waarbij alle bezoekers met een kopie van het bovenstaande plaatje uit de Geheime Leer deel III naar huis gingen om er in alle rust nog eens naar te kijken en te contempleren over de diepgaande betekenis van deze symbolen.

Guido geeft dit najaar nog drie lezingen waarvan er twee ook via ZOOM te volgen zijn: Najaarslezingen bij andere loges door Guido Lamot.

activiteiten, , ,