banner paginasLID

De Theosophical Society werd op 17 november 1875 opgericht in New York door Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott en anderen en heeft nationale afdelingen in meer dan vijftig landen. Het hoofdkwartier is sinds 1882 gevestigd in Adyar, een voorstad van Chennai (vh. Madras) in India.
Om in Nederland een landelijke afdeling van de Theosophical Society op te kunnen richten, moesten er minimaal 7 loges zijn. Dat was op 14 mei 1897 het geval waarna de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) opgericht werd.

De Loge Amersfoort is een plaatselijke afdeling van de TVN en werd op 28 september 1913 opgericht.

Lidmaatschap

De enige voorwaarde om lid te kunnen worden is instemming met de doeleinden van de vereniging:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Het lidmaatschap biedt de volgende voordelen:

  • Het loge-lidmaatschap omvat tevens het lidmaatschap van de Theosofische Vereniging in Nederland en dat van de Theosophical Society Adyar.
  • U ontvangt ter introductie de serie ‘Brieven aan nieuwe leden’. Aan de hand van deze 22 brieven wordt u door de geschiedenis en literatuur van de theosofie geleid. Met vragen kunt u altijd terecht bij het loge-bestuur.
  • U ontvangt het kwartaalblad Theosofia. Met dit blad krijgt u periodiek een keur aan theosofische artikelen aangereikt en blijft u op de hoogte van nieuwe boekuitgaven, verenigingsnieuws en nog meer.
  • U kunt kosteloos gebruikmaken van de zeer uitgebreide bibliotheek van het hoofdkantoor in Amsterdam.
  • U krijgt korting bij de meeste nationale bijeenkomsten op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden.
  • Deelname aan activiteiten die alleen toegankelijk zijn voor leden van de TVN.

Wat kan je verwachten bij de Loge?
De loge biedt de mogelijkheid om via cursussen, studiegroepen en leesgroepen te komen tot de kennis van wat Theosofie is. Theosofie ontsluiert verborgen waarheden om te komen tot een dieper begrip van het leven. Deze zijn bijvoorbeeld te vinden zijn in geschriften en leerstellingen van religies, in mythen en legenden.

Wat kost het lidmaatschap?
De jaarcontributie voor een individueel lidmaatschap bedraagt € 104,00. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

€ 30,00 loge-contributie en € 74,00 contributie voor het landelijk lidmaatschap bij de TVN.
Voor het loge-lidmaatschap ontvangt u een betalingsverzoek van de penningmeester. Voor het landelijk-lidmaatschap, ontvangt u van de TVN een apart betalingsverzoek.