Najaarslezingen bij andere loges door Guido Lamot

Guido Lamot geeft dit najaar nog drie keer een lezing voor andere loges, waarvan er twee ook via Zoom te volgen zijn.

Lezing zondag 15 oktober 2023: ‘Synergie tussen spiritualiteit, wetenschap, kunst, healing en natuur’
Tijd: 11:00 uur
Locatie: Loge Witte lotus Antwerpen
Deze lezing is ook te volgen via ZOOM door zich aan te melden bij de ZOOM-host Lieve: secretary@logewittelotus.be

We gaan ons verdiepen in:

  • De verbinding tussen wetenschap en eeuwige wijsheid.
  • De plaats en rol van de mens in een evoluerend universum.
  • De rijkdom van kunst.
  • De reikwijdte van healing.
  • Het sacrale van de natuur.

Het universum is gul in het tonen van haar werkelijkheid.


Lezing vrijdag 20 oktober 2023: ‘Aan de voeten van de Meester’
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Loge Utrecht van de TVN

‘Aan de voeten van de meester’ is het eerste kleine boekje geschreven door de nog jonge Krishnamurti op 13 jarige leeftijd.

Dit werkje, dat uitgroeide tot een bestseller, bevat vier grootse ethische thema’s:
– onderscheidingsvermogen
– begeerteloosheid
– goed gedrag
– liefde

Door het toepassen van deze gulden regels in het dagelijks leven, wordt ons groei- en inwijdingsproces versneld.


Lezing dinsdag 21 november 2023: ‘Wij zijn toegerust om te verbinden, lang te leven en om te transformeren’
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Loge Rotterdam van de TVN
Deze lezing is ook te volgen via ZOOM door zich aan te melden bij de ZOOM-host Piet Peters: pietpeters1572@outlook.com

Wij zijn toegerust om te verbinden, lang te leven en om te transformeren.

Als we ons verbinden met de intelligentie van de kosmos beseffen we de drijvende krachten achter de menselijke en planetaire evolutie.
Als we ons verbinden met de intelligentie van het licht kunnen we ons zelfgenezend vermogen leren gebruiken.
Als we ons verbinden met de intelligentie van het hart, mogen we vanuit ons diepste wezen, de inherente kwaliteiten van zuiverheid, care, eenvoud, wijsheid, liefde en mededogen toepassen in het dagelijks leven.