19 februari ZOOM-lezing: ‘Aan de voeten van de meester’ door Guido Lamot

’Aan de voeten van de meester’, ZOOM-presentatie door Guido Lamot op zondag 19 februari 2023 om 11:00 uur bij Loge Antwerpen

‘Aan de voeten van de meester’ is het eerste kleine boekje geschreven door de nog jonge Krishnamurti op 13 jarige leeftijd. Dit werkje, dat uitgroeide tot een bestseller, bevat vier grootse ethische thema’s: onderscheidingsvermogen, begeerteloosheid, goed gedrag en liefde. Door het toepassen van deze gulden regels in het dagelijks leven, wordt ons groei- en inwijdingsproces versneld.

Verder gaan we ons verdiepen in bijzondere uitspraken uit de eerste openbare lezingen van Krishnamurti’s mystieke periode rondom 1920-1930.

In ’t flikkeren der sterren

aanschouwde ik U.

In ’n vogel die voorbijschoot

en in het donker van den berg verdween,

aanschouwde ik U.

Gelukkig is de mensch, die U en mij

in alle dingen vindt! 

K.

De voordracht wordt georganiseerd door Loge Witte Lotus, in samenwerking met Loge Antwerpen.  U kunt deelnemen met deze ZOOM-link:  https://us02web.zoom.us/j/87310764840
Of door een nieuwe aan te vragen bij Lieve: loge.antwerpen@ts-belgium.be

Ik ben met u

Zoals een bloem haar geur bevat,
zo draag ik u, o mens,  in mijn hart.

Houdt gij mij dan ook in ’t hart ?
want ik ben Bevrijding, Vrede
en eindeloos geluk.

Zoals de edelsteen diep in de aarde ligt,
zo ben ik diep in uw hart verborgen.

Al kent gij mij niet, toch weet ik alles van u.
Al denkt gij niet aan mij, mijn wereld is van u vervuld.
Al bemint gij mij niet, gij zijt mijn onwankelbare liefde.

Zoals de regen neerdaalt op het dorre land, o mens,
zo kom ik tot u met mijn geur van liefde.

Bewaar uw hart zuiver en eenvoudig,
want dan zult gij mij welkom heten.
Ik ben uw liefde en het verlangen van uw hart.

Bewaar uw geest rustig en helder,
en bewaar de samenvatting van al uw ervaringen,
want daarin ligt uw eigen inzicht.

Laat uw oordeel varen,
want alleen dan kunt gij mij verstaan.
Ik ben de volheid van uw Inzicht.

Aanschouw o mens, ik ben altijd met u.
Wie heet mij welkom…Ik wacht op u.